Informacja prawna polityki RODO (rozporządzenie o ochronie danych osobowych).

Administrator danych oraz informacje kontaktowe:

Administratorem danych jest Agencja Reklamy Kuźnia Dobrego Losu, 31-610 Kraków
os. Tysiąclecia 51 lok.15, NIP 678-253-18-77, Regon 120822522 Jeśli chcesz skontaktować się z nami mailowo, skorzystaj z formularza kontaktowego lub napisz na nasz adres e-mail znajdujący się w stopce strony.

 

Państwa dane osobowe przetwarzamy dla następujących celów:

 • składasz zapytanie ofertowe telefonicznie/ kontaktujesz się telefonicznie w innej sprawie wymagającej naszej interwencji – dla celów związanych z obsługą takiego zgłoszenia – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO
 • składasz zapytanie ofertowe poprzez e-mail lub formularz/ kontaktujesz się e-mailowo lub poprzez formularz  w innej sprawie wymagającej naszej interwencji – dla celów związanych z obsługą takiego zlecenia – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO
 • otrzymywania informacji o realizacji zamówienia/ zapytania ofertowego na: podany numer telefonu jeśli kontakt nastąpił drogą telefoniczną lub SMS; na podany adres e-mail (podany w formularzu lub adres e-mail z którego wpłynęło zapytanie ofertowe/ zamówienie)
 • profilowania dla celów dostosowania oferty – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO
 • rozpatrywania reklamacji – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO
 • zabezpieczenia ewentualnych roszczeń – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i f RODO

 

Okres przez który dane będą przetwarzane:

 • rejestracja w systemie ofertowym Agencja Reklamy Kuźnia Dobrego Losu– do czasu wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie danych lub żądania usunięcia danych
 • sprawozdawczość finansowa – przez okres 5 lat od zakończenia roku obrachunkowego
 • rozpatrywania reklamacji – do 30 dni od daty złożenia reklamacji
 • zabezpieczenia ewentualnych roszczeń – do czasu przedawnienia tych roszczeń zgodnie z terminami określonymi w kodeksie cywilnym

Odbiorcy danych:

Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub partnerom handlowym Agencja Reklamy Kuźnia Dobrego Losu, jak też podmiotom udzielającym wsparcia – na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia
W przypadku wydarzeń losowych,uniemożliwiających wykonanie usługi przez Agencja Reklamy Kuźnia Dobrego Losu we wskazanym terminie dane personalne mogą zostać przekazane firmie partnerskiej w celu realizacji usługi (stając się tym samym administratorem Państwa danych)

 

Prawa osoby, której dane dotyczą:

 • Przysługuje Państwu prawo dostępu do Twoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych.
 • W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest zgoda, masz prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 • W zakresie, w jakim Państwa dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje Państwu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Państwa danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych.
 • Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.